Algemene Voorwaarden 2020-2021

ALGEMEEN
Dutch Junior Musical Academy (DJMA)
Ooststraat 32 a
3261 KM Oud-Beijerland
Telefoon 06 4147 9123
Bankrekening : NL34 INGB 0005 6830 26

BTW-nr NL822890653B01 
KvK nr 50708554
Website http://www.djma.nl

Algemene informatie : info@musicalacademy.nl
Administratieve zaken : administratie@musicalacademy.nl

LESJAAR
Het lesjaar loopt gelijk aan een schooljaar, inclusief vakanties van de basisscholen in de Hoeksche Waard. Tijdens nationale feestdagen vinden géén reguliere lessen plaats.
In de vakanties worden geen reguliere lessen gegeven. Indien extra lessen worden ingepland wordt dit apart gefactureerd, en uitsluitend in rekening gebracht mits gevolgd door de leerling.

PROEFLES / INSCHRIJVEN / UITSCHRIJVEN
Iedere laatste lesweek vóór een vakantie kunnen kinderen een proefles volgen in een van de lessen. Instromen kan uitsluitend in de eerste week van een nieuwe maand.

De leerling kan zich inschrijven door een volledig ingevuld inschrijfformulier te overhandigen aan de docent of op te sturen naar: de Dutch Junior Musical Academy, Ooststraat 32a, 3261 KM Oud-Beijerland. Aanmelding voor (proef)lessen kan gedurende het gehele lesjaar. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met de algemene en betalingsvoorwaarden van de Dutch Junior Musical Academy.
 
Een wijziging van persoonlijke gegevens dient schriftelijk of per email te worden medegedeeld aan de administratie. 

Na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier wordt contact met de leerling dan wel hun ouders of verzorger opgenomen over de plaatsing. De les waarin de leerling geplaatst wordt is afhankelijk van leeftijd en niveau. Docenten kunnen hier tijdens het lestraject wijzigingen in aanbrengen wanneer zij van mening zijn dat het leerproces van de leerling hier baat bij heeft. 

Uitschrijving dient schriftelijk, per brief of per email, plaats te vinden. De DJMA hanteert een opzegtermijn van 2 maanden, of per einde van het seizoen (eind juli 2020). De ontvangst van de uitschrijving wordt schriftelijk (per email) bevestigd. De uitschrijving wordt beschouwd als opzegging van de overeenkomst. 

Nieuwe leerlingen mogen de eerste les (proefles) gratis meedoen ter kennismaking. 

LESSEN / ABSENTIES
Lessen vinden plaats van maandag t/m zaterdag. 

Mocht het gebeuren dat een les niet gevolgd kan worden, dan dient deze vooraf afgemeld te worden om continuïteit in de lessen te garanderen. Dit kan telefonisch, per whatsapp-bericht of per email (zie hierboven ‘algemene zaken’). Een gemiste wel wordt wél in rekening gebracht, maar kan binnen het lopende seizoen worden ingehaald.
In overleg wordt een inhaalles afgesproken. De ouder/ leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van een les. 

In geval van langdurige afwezigheid geldt een eigen risico van 2 lessen, gevolgd door tijdelijke stopzetting van de betalingsverplichting. 

Indien langdurige afwezigheid leidt tot opzegging, geldt nog wel de opzegtermijn. 

BETALINGSVERPLICHTING / FACTURATIE
Door het inschrijven van de leerling ontstaat de betalingsverplichting voor het lesgeld.
In bijlage het overzicht van de diverse lespakketten die DJMA aanbiedt. Bij het volgen van meerdere lessen geldt een staffelkorting. 

Het lesgeld bestaat uit een vast bedrag per maand. Wij hebben hiervoor de lesweken gedurende het hele seizoen opgeteld en in maandelijkse termijnen verdeeld. Uiteraard betaalt u uitsluitend de aangeboden lessen. Vakanties worden nooit in rekening gebracht.

Het verschuldigde lesgeld (40 lesweken per seizoen) wordt in 12 maandelijkse termijnen gefactureerd (september 2019 t/m augustus 2020). Betaling geschiedt uitsluitend middels automatische incasso. Het lesgeld wordt rond de 20e van de maand geïncasseerd. Contant betalen of zelf overmaken is niet mogelijk.
Bij aanvang van het seizoen kunt u tevens een verzoek indienen tot het direct betalen van het gehele seizoen.

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting zullen alle invorderingskosten voor rekening ouders of verzorger komen. Is de leerling ouder dan 18 jaar, dan worden de kosten op de leerling verhaald. 

DJMA houdt zich het recht voor bij wangedrag de lessen met onmiddellijke ingang stop te zetten en de overeenkomst nietig te verklaren. De leerling is de DJMA dan wel de eerder genoemde 2 maanden opzegtermijn verschuldigd. 

DJMA aanvaart geen aansprakelijkheid voor diefstal of vermissing van goederen.

PORTRETRECHT
Tijdens de lessen en bij publieke optredens van de leerlingen van de DJMA wordt regelmatig foto- en filmmateriaal gemaakt.
Materiaal gefilmd tijdens de lessen wordt uitsluitend ten behoeve van de les gebruikt.
Materiaal gefilmd/ gefotografeerd tijdens optredens (musicals, concerten, overige podiummomenten) door de crew van DJMA is eigendom van DJMA en kan ingezet worden voor promotionele doeleinden. Deze doeleinden dienen ten alle tijden de DJMA. Materiaal zal nimmer aan derden worden overgedragen.
Gebruikt filmmateriaal bestaat altijd uit opnames met meerdere leerlingen.
Fotomateriaal met een enkele leerling alleen zal uitsluitend gebruikt worden indien ouders hiervoor akkoord hebben gegeven. Foto’s waar meerdere leerlingen zichtbaar op zijn kunnen worden gebruikt zonder hier specifiek toestemming voor te vragen van ouders.
Mocht u hiertegen gegronde bezwaren te hebben, dan verzoeken wij u dit aan te geven op uw inschrijfformulier. 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN


musicallesballetstreetdance / urban / hiphopmoderne danstap 
haren uit het gezicht in staart of vlecht
sierraden (m.u.v. oorknopjes) af
zwart hemd / shirt
zwarte strakke dansbroekzwarte ballet/gymschoenenzwart balletpak incl. roze taillebandroze balletmaillotzwarte balletschoenenzwarte dansbroek

dans sneakers (niet buiten gedragen)tap schoenenzwarte (enkel)sokkenBlote voeten of sokken zijn tijdens de lessen niet toegestaan, tenzij op verzoek van de docent

Voor alle podiummomenten geldt een zwarte basis als voorschrift.
– zwarte lange dansbroek of legging
– zwart hemd met dunne bandjes (meisjes) / zwart hemd (jongens)
– zwarte dansschoenen

LESMATERIAAL

Tijdens de lessen werken de leerlingen met divers materiaal. Dit in te studeren materiaal wordt in de les uitgereikt en indien nodig is het materiaal terug te vinden op onze website. Zo kunnen de leerlingen altijd bij hun ‘huiswerk’. Indien zij dit huiswerk online moeten kunnen opzoeken ontvangen zij hiervoor een wachtwoord om in te kunnen loggen op het beveiligde deel van de website. 

TARIEVEN
musical les € 7,75* per uur 
lesduur 1,25 uur per week

dans les € 7,50 per uur

lesduur streetdance, urban, tap, jumps & turns 1,25 uur per week

lesduur ballet 1 uur per week

ensemble les € 8,25 per uur

lesduur varieert per week

Vanaf 21 jaar komt er 21% btw op het uurtarief. 

korting
Het totaal aantal lesuren per week wordt per gezin opgeteld. 
3 tot 5 uur les per week => 20% korting
meer dan 5 uur les per week => 45% korting

aantal facturen
U ontvangt maandelijks een factuur voor hetzelfde bedrag. Aan het einde van het seizoen, ontvangt u de 12e factuur met daarin de verrekening/ correctie over het gehele jaar, zijn er meer of minder lessen aangeboden in het volledige seizoen, dan wordt dit hierin aangepast. 

instromen
Starten met lessen binnen de DJMA kan uitsluitend met ingang van een nieuwe maand.


Jeugd cultuurfonds
Het jeugdfonds sport en cultuur Zuid-Holland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is. Via deze link kunt u informatie hierover aanvragen.
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zuid-holland/

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: